Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Trời trong xanh gió mát
Những luồng trắng lướt nhanh
Biến mất trong đêm tối
Người người gọi sao sa?

Đố là gì?