Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Ai về Bắc Bộ thăm em
Đảo gì màu trắng đuôi rồng bay cao?