Câu đố về thực vật:

Cha già khuất núi đã lâu
Con mắt để lại, hàm râu vẫn còn
Là gốc gì?