Câu đố tổng hợp:

Hai tay ôm cổ
Hai cẳng ôm lưng
Đàn bà thì ưng
Đàn ông thì ghét
Là cái gì?