Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Trên thì không khí vây ken
Ở giữa cây cối, lại chen con người
Dưới thì cát, nước, đá, vôi
Bao đời vẫn thế, đố ai... là gì?

Đố là gì?