Câu đố về thực vật:

Béo tròn mà mặc áo xanh
Nuôi tôm ở giữa lắm anh ngóng nhìn
Là quả gì?