Vỉa hè là lối bé đi
 
Cầm tay mẹ dắt mỗi khi qua đường
 
Xe đông tai nạn bất thường
 
Một mình chớ tự qua đường bé ơi
 
Ra đường bé nhớ bé đi
 
Nhớ đi bên phải chớ đi lòng đường
 
Xe cộ qua lại bất thường
 
Xảy ra tai nạn không lường bé ơi