Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Trăm năm tạc một chữ đồng
Ngày mười hai khắc trong lòng nào quên.
(Là cái gì?)