Câu đố tổng hợp:

Tôi không có mẹ có cha
Không đầu không cẳng chơ vơ cái mình
Không hề ăn uống thứ chi
Khi nào anh đến anh ôm ghì vào tay
Là con gì?