Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì không phải đàn ông
Lại màu u ám như màu tóc đen?