Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Đứng đầu “Tứ Kiệt” Tây Sơn
Lại lâm thảm nạn, xác dìm xuống sông?