Ai là người dẫn lối
Đã có thầy Thanh đây
Tuy là hay la rầy
Nhưng tận tụy với lớp
 
 
Lớp sỉ số ba mươi
Hiện diện luôn đông đủ
Chỉ có lớp ta thôi
12A10 dẫn lối
 
Thời gian trên lớp tôi
Học tập và vui chơi
Ôi thầy ơi em nhớ
Bài phương trình thầy cho
 
Đạo hàm cũng có nữa
Tích phân cũng cho luôn
Tuy dạng nào cũng khó
Nhưng quyết không bỏ cuộc
 
Bởi vì đã có thầy!
Thầy cho em kiến thức
Mở cho ta tương lai
Để công thành danh tọa
 
Nên chúng em ghi nhớ
Những gì thầy đã dạy
Em sẽ luôn khắc ghi
Vào trong tim nhớ mãi!
 
Bởi vì thế ta nên
Tiết kiệm thời gian nhất
Để thời gian trôi mất
Không thể đi tìm được
 
Để tìm đâu cho có
Thời gian trên lớp ta
Thầy chủ nhiệm của ta
Luôn chấp cao đôi cánh
 
Dạy ta bao điều hay!