Thành phố của em

Tươi đẹp biết mấy

Có hàng cây xanh

Có vườn hoa đẹp

 

Thành phố của em

Có trường học to

Cho các bạn nhỏ

Học nhiều điều hay

 

Thành phố tươi đẹp

Còn nhiều điều hay

Như là sở thú

Như là công viên

 

Thành phố rộng lớn

Thật nhiều điều hay

Nuôi em khôn lớn

Giúp ích cho đời...