Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Tiên Dung công chúa về đây
Gặp Chử Đồng Tử vui vầy trúc mai?