Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Thơ hay cũng chỉ sáu bài
Hoài Lê, nhớ cảnh Thăng Long thêm buồn
Xưa chồng Tri huyện Thanh quan
Lấy tên chồng để đề tên thơ mình?