Câu đố về vật dụng:

Nhà xinh mở cửa hai đầu
Trong nhà đầy khách mã mầu đỏ tươi
Là cái gì?