Truyện từ thời đại Văn Lang

Hùng Vương thứ VI, ở làng rất xa.

Có một đôi vợ chồng già

Hiền lành, phúc đức nhưng mà vô sinh.

Thế rồi biến cố tài tình,

Bà đi làm ruộng thấy hình vết chân.

Nghĩ rằng là của thánh thần,

Bà liền ướm thử bàn chân mình vào.

Thế rồi không hiểu vì sao.

Về nhà có chửa lúc nào chẳng hay.

Mang thai chín tháng mười ngày.

Sinh ra em bé mặt mày khôi ngô,

Đặt tên là bé Gióng vô,

Lên ba mà vẫn ngây ngô cực kỳ.

Không cười nói, chẳng biết đi,

Đặt đâu nằm đấy, rất chi mệt bà.

Giặc Ân xâm lược nước ta,

Vô cùng hung ác, đốt nhà, giết dân.

Vua lo, cho gọi quần thần,

Lệnh cho sứ giả đi tầm thánh quân.

Đứng ra phò trợ quốc dân.

Ngăn cơn sóng dữ, báo ấn nước nhà.

Sứ giả vâng lệnh đi xa.

Tìm vào đúng chỗ có nhà Gióng luôn.

Mẹ Gióng đang rất lo buồn,

Tự nhiên em Gióng đứng luôn dậy chào:

“Mẹ ơi, ra gọi xem nào,

Con sẽ đánh giặc, mời vào cho con”

Mẹ ngạc nhiên- mắt mở tròn.

Nhưng rồi vẫn phải nghe con ra mời.

Sứ giả đi vào đến nơi.

Gióng ta dõng dạc, cất lời như sau:

“ Muốn đánh tan lũ giặc Ân,

Hãy gặp hoàng đế, xin quần, áo, roi,

Xin thêm ngựa, áo hẳn hoi

Rèn bằng sắt nhé, cho tôi mặc vào”

Rồi từ đó Gióng vụt cao,

Ăn nhiều, nhanh lớn, rất hao gạo nhà.

Làng xóm góp gạo, góp gà,

Gióng lớn như thổi, ắt là thánh nhân.

Đến ngày vua mở hội quân,

Mang quần áo tới, hóa thần Gióng ta.

Mặc vào cưỡi ngựa xông pha,

Bừng bừng khí thế, quân ta thắng nhiều.

Roi sắt chàng Gióng tung chiêu,

Ngựa sắt thét lửa, đốt thiêu quân thù.

Giặc nhiều, roi nhọn cũng tù.

Thế rồi roi gẫy, gióng thu roi về.

Gióng ta nhổ những bụi tre,

Nhằm nơi có giặc, Gióng le chạy làng.

Giặc Ân tan tác, hoang mang.

Gióng bỏ giáp sắt, cuối làng chào dân.

Thế rồi ngựa sắt nhón chân,

Bay về trời với thánh thần xa xa.

Để lại muôn vạn bài ca.

Khen chàng Gióng khỏe, thật thà, hùng anh.

Đánh giặc khi tuổi còn xanh,

Hóa thành Thánh Gióng, sử xanh tạc vào.

Vua Hùng thỏa chí ước ao,

Cho lập đền Gióng, ra vào khói hương.

Tôn làm: Phù Đổng Thiên Vương.

Đời đời con cháu noi gương anh hùng.