Tuổi thơ tôi không có búp bê hồng

Hoa và những manh quần áo mới

Chỉ có dòng sông và cánh đồng gió lộng

Có những chiều hè cầm nơm vó em ơi

Tuổi thơ tôi là những buổi chiều rơi

Cùng bè bạn ra cánh đồng tấu nhạc

Không nhạc trưởng không đàn ca chi

Hết Thế mà bản tấu nhạc chiều rất rộn vui

Đến bây giờ nhớ quá em ơi

Từng âm thanh cứ ngân lên sau mỗi lần nơm úp

Cá vẫn nhảy và đoàn người vẫn bước

Tiếng cười giòn tan trong buổi chiều hè

Đến bây giờ tôi sống ở xa quê

Lại thấy tiếc kỉ niệm xưa là thế

Trách ông trời sao ông vô tình quá

Đánh cắp đi rồi, lấy mất tuổi thơ tôi.