Câu đố về thực vật:

Thanh cao cùng phượng
Vận áo màu hồng
Là quả gì?