Câu đố về thực vật:

Thân tròn một tấc
Mình trắng như ngà
Đội mũ cánh hoa
Từ hạt đậu ra
Là cây gì?