Câu đố về vật dụng:

Thân thẳng ruột cũng thẳng theo
Đầu mòn ruột cũng mòn theo tháng ngày
Là cái gì?