Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Thần nhưng chẳng phải nước ta
Tận bên Ấn Độ qua đây trụ chùa?