Câu đố về vật dụng:

Thân nhiều đốt thật là dài
Bụng chứa đầy người cả gái lẫn trai
Là cái gì?