Câu đố về thức ăn:

Thân em hai tiếng bánh mì
Lớp trên lớp dưới, giữa thì kẹp nhân?