Câu đố về quả:

Thân em buồn chỉ một mình
Chồng con chẳng có ta tình quạnh hiu?