Câu đố về thực vật:

Cây gì bụng chữa căng tròn
Qua đông, tới hạ đẻ con đây buồng
Là cây gì?