Câu đố tổng hợp:

Tên gọi là giấy
Nhưng lại là hoa
Đỏ, tím, trắng, ngà
Rung rinh trong nắng
Là hoa gì?