Câu đố về thực vật và hoa quả:

Tên em không thiếu không thừa
Chín vàng ngon ngọt rất vừa lòng anh.
(Là quả gì?)