Câu đố về thực vật:

Tên cùng họ lúa, họ ngô
Không phải ngũ cốc đầy bồ trắng bông
Là cây gì?