Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Em về cây cối xanh tươi. 

Mai vàng khoe sắc, đào phai thắm hồng?

Đố là gì?