Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Tây Ninh có núi trên cao
Đường lên thăm thẳm thăm Bà núi chi?