Câu đố về thức ăn:

Suốt đời chẳng chạy, chẳng đi.
Hai tay chống đất, như là trẻ thơ?