Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Sừng sững mà đứng giữa nhà
Hễ ai động đến thì òa khóc lên.
(Là cái gì?)