Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cửu Long nguồn cội bao đời
Cửa gì yên ổn trước sau, trong ngoài?