Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Vua nào mặt sắt đen sì
Vua nào trong thuở hàn vi ở chùa?
(Là ai?)