Trong một tiết học cô giáo hỏi các học sinh

- “Các em thích con số nào nhất”

- Có nhiều học sinh trả lời với nhiều con số khác nhau

- Riêng Tèo là người trả lời sau cùng

- “Thưa cô: em thích nhất là số 21193″

- Cô giáo hỏi sao em lại thích số đó

- Tèo trả lời “Thưa cô con số đó rất có ý nghĩa”

- “Ý nghĩa gì” Cô giáo hỏi?

Thưa cô: 21193 có nghĩa là “Nếu 2 người cùng làm chung 1 việc trong 1 giờ thì sau 9 tháng sẽ có một người thứ 3