Bạn trai: 

 - Trời đất quỉ thần ơi, sao tết này bạn xinh thế. Hơn hẳn ngày thường!

 - Xạo hoài! Hổng dám đâu!

 - Thiệt mà, ngày thường bạn xấu hoắc à!