Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Sinh ra tên gọi đồng bằng
Gồm thâu một cõi miền Tây nước nhà?