Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Sao Mai rồi đến sao Hôm
Nửa đêm lơ lửng trời cao cho người?

Đố là gì?