Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Con gì vừa mới ra đời
Đã phải xa mẹ mà trôi theo dòng
Quanh năm ngày tháng tuổi rong
Đi xuôi thì có ngược không bao giờ?
(Là cái gì?)