Câu đố về đồ vật:

Cũng là tờ giấy. Vừa xốp vừa dày
Muốn chữ khô ngay, có tôi mới ổn?