Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Sáng dịu mát ưa nhìn
Trưa chói chang nắng quái
Chiều đỏ quạch sau vườn
Tôi buồn thiu... lặn mất?

Đố là gì?