Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Tích xưa "Hội nghị Diên Hồng".
Chiến công anh hùng trên "Bạch Đằng giang"
Nay "Xếp bút nghiên" lên đàng
Cả nước rộn ràng "Tiếng gọi thanh niên"
"Tuổi hai mươi" khắp ba miền
Xông ra trận tiền diệt lũ xâm lăng
Phất cờ "Giải phóng miền Nam"
Ca khúc khải hoàn thống nhất non sông.
(Là ai?)