Câu đố về động vật:

Đầu mang cánh nỏ đứt dây
Cái lưng đen, phẳng cho bầy sáo chơi.
Đến khi đồng áng thảnh thơi
Nằm lim dim mắt miệng xơi rơm vàng.
(Là con gì?)