Câu đố về đồ vật:

Rễ ăn xuống đất
Cành cao ngất mái nhà
Chẳng trổ lá đơm hoa
Hút vào nhả ra toàn sóng?