Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Râu mọc trên đầu
Áo màu đỏ chót
Khi râu bị đốt
Hoảng hốt kêu làng.
(Là quả gì?)