Câu đố cây gì:

Rau gì trồng ở đầm ao
Tên luôn nhắc bạn đừng bao giờ lười?