Câu đố về thực vật và hoa quả:

Rau gì có mẹ không cha
Không nhà, không cửa, lê la ngoài đường?
(Là rau gì?)