Sao hôm lấp lánh

Sao mai lấp lánh

Cuốc đã sang canh

Gà kia gáy rúc

Chích chòe lìa tổ

Trời đã rạng đông.