Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ra kinh ứng thí thi tài
Giữa đường mẹ mất, khóc hai mắt mù?